UKRATKO O PROJEKTU ENPOR

Energetsko siromaštvo – ili ranjivost – presudan je čimbenik za pravednu energetsku tranziciju te ostaje na visokoj razini prioriteta u Europi zbog sve većih troškova energije i sporog napretka u povećanju energetske učinkovitosti.

Ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća predstavlja izazove zbog sljedećih poteškoća:

 • identificiranje i kvantificiranje energetski siromašnih kućanstava,
 • nemogućnost primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti u energetski siromašnim kućanstvima zbog izazova, kao što su manjak informacija, suprotstavljanje interesa najmodavca i najmoprimca itd.

Cilj projekta ENPOR je riješiti navedene poteškoće skretanjem veće pažnje na  ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća te upoznavanjem s financijskim instrumentima u provođenju mjera energetske učinkovitosti. Time se povećava sposobnost nadležnih tijela u shvaćanju i ublažavanju energetskog siromaštva izradom i provedbom 10 politika u 7 zemalja.

DEFINICIJA(e)

Međunarodna energetska agencija (IEA) procjenjuje da je oko 2 milijarde ljudi širom svijeta zahvaćeno energetskim siromaštvom. Prema podacima Europskog opservatorija za siromaštvo, procijenjeni broj građana pogođenih energetski siromaštvom u Europskoj uniji je između 50 i 125 milijuna ljudi. Opća definicija energetskog siromaštva je nemogućnost kućanstva da održi odgovarajuću razinu energetskih usluga po pristupačnim cijenama. Ta nemogućnost uzrokovana je kombinacijom 3 čimbenika:

 • kućanstva s ispodprosječnim primanjima – velike energetske potrebe (zbog energetski neučinkovitog kućanstva) –  visoke cijene energije.
 • Na razini EU-a, 2009. godine Europska komisija predstavila je koncept energetskog siromaštva u trećem energetskom paketu, prepuštajući konačnu odgovornost svakoj državi članici.
 • Iako raste broj država članica koje su službeno priznale energetsko siromaštvo u svojem zakonodavstvu, većina njih još nema službenu definiciju istoga, a mnoga se nadležna tijela trude shvatiti višedimenzionalni koncept energetskog siromaštva.

Jedan od ciljeva projekta ENPOR je postići jasnu i prihvatljivu definiciju energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća u cijeloj EU, nadilazeći razmišljanja o energetskom siromaštvu kao funkciji prihoda i energetske učinkovitosti, i rješavajući važne izazove koji se često zanemaruju u političkoj raspravi te nisu dovoljno uključeni u izradu politika, ali tvore začarani krug problema i izazova.

Države članice trebale bi odrediti indikativne ciljeve za smanjenje energetskog siromaštva, zajedno s relevantnim ciljanim skupinama, politikama i mjerama, kao i potencijalnim izvorima financiranja: projekt ENPOR doprinosi tome prikupljanjem podataka, izradom GIS alata za identificiranje energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća, izradom prilagođenih politika, i dobro dokumentiranom provedbom istih s objavljivanjem smjernicama za replikaciju politika na razini cijele EU. Cilj je razviti zajednički okvir mjerenja i praćenja energetskog siromaštva koji bi omogućio primjenu definicija energetskog siromaštva na nacionalnoj razini.

ENERGETSKA RANJIVOST u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća

Glavna ciljana skupina na projektu ENPOR su energetski ranjiva kućanstva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća, koja se često suočavaju s kombinacijom izazova: stagnirajući prihodi kućanstva s ispodprosječnim primanjima, rastuće cijene goriva i električne energije te energetski neučinkovita kućanstva i tehničkih uređaja.

CILJEVI PROJEKTA ENPOR

 • Bolje razumijevanje politika o energetskom siromaštvu za sektor privatnog iznajmljivanja stanova i kuća na projektu ENPOR ispituje se, ocjenjuje i objedinjuje 30 politika o povećanju energetske učinkovitosti koje se bave energetskim siromaštvom u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća u cijeloj EU kako bi se bolje razumjeli čimbenici koji pokreću ili sprečavaju ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti.
 • Praćenje dimenzija energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća ENPORGIS alati za energetsko siromaštvo otkrit će geografske područja na kojem se pojavljuje energetsko siromaštvo u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća i pomoći u otkrivanju, kvantificiranju i praćenju učinaka politika o povećanju energetske učinkovitosti za sve oblike energetski siromašnih kućanstava. Stoga će se na projektu ispitati aspekti siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća i njegova povezanost s rodnom dimenzijom i drugim socijalnim dimenzijama kako bi se definirale prikladne mjere za smanjenje energetskog siromaštva kao rezultat specifičnih politika.
 • Podržati uvođenje i provedbu politika o povećanju energetske učinkovitosti za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kućana projektu ENPOR podržava se provedba 10 politika i mjera za ublažavanje energetskog siromaštva u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća u 7 država članica kako bi se riješili suprotstavljeni interesi najmodavca i najmoprimca i prekinuo začarani krug problema i izazova u sektoru privatnog iznajmljivanja stanova i kuća temeljene na dosadašnjim saznanjima. Predviđena je strukturirana platforma za razmjenu znanja i smjernice za druge zemlje (organiziranje događaja za jedinice regionalne i lokalne samouprave, energetske agencije i ranjive skupine stanara i stanara u riziku od energetskog siromaštva i njihove stanodavce). 

Politike su grupirana u:

 • Bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrada, uključujući zamjenu goriva i male obnovljive izvore;
 • Obuka & Informiranje;
 • Netehničke mjere (soft measures); i
 • Programska podrška, uključujući smjernice za lakše prepoznavanje energetskog siromaštva.

Što su REACT grupe?

Regionalne grupe za djelovanje u području energije (REACT) osnovat će se na temelju strategija za angažiranje dionika, s ciljem zajedničkog oblikovanja politika na projektu ENPOR, rasprave o spoznajama, omogućavanja praćenja podataka i olakšavanje kućanstvima, vlasnicima nekretnina i povezanih tržišnih dionika usvajanja politika izrađenih na projektu ENPOR.

Članovi REACT grupe bit će organizacije uključene u procese primjene energetske učinkovitosti (od ministarstava do kućanstava), s ciljem pronalaska zajedničkih rješenja.